• חומרים פעילי שטח
 • אמולסיפיירים
 • חומצות CP אנאורגניות
 • חומצות אורגניות
 • בסיסים
 • מלחים של חומצות ובסיסים
 • מחמצנים ומחזרים
 • פוספטים ונגזרותיהם
 • ממיסים
 • מינרלים
 • מווסתי חומציות
 • משמרים, Biocide
 • חומרים לטיפול במים
 • חמרי גלם ירוקים.