• שמנים
  • חומרים פעילי שטח
  • אמולסיפיירים
  • הידרוקולואידים
  • סופחים
  • ממיסים
  • חומרי עזר
  • פוספטים וניטרטים